Entries Tagged as ''

Kolejne serdeczne pozdrowienia

Dzięki pewnej artystce serca mają duszę… Nauczyłam się odwagi w działaniu